Studia w Irlandii

Je??li chcesz rozpocz?? nauk? w szkole wy??szej w Irlandii, musisz wiedzie?, ze tam jest zupe??nie inny system. Studia sk??adaj? si? z dw??ch sektor??w: uniwersyteckiego i nieuniwersyteckiego. Na uniwersytecie zdobywasz kolejno stopnie: bachelor, master i potem doktorat. Bachelor jest odpowiednikiem polskiego licencjatu – otrzymuje si? go po uko??czeniu trzy albo czteroletnich studi??w.

Po uzyskaniu licencjatu mo??na ubiega? si? o stopie?? magistra, kt??ry mo??na zdoby? we wszystkich dziedzinach studi??w. Takie studia trwaj? od jednego do trzech lat, trzeba zda? odpowiednie egzaminy aby uzyska? tytu?? magistra. W Irlandii najwy??sze kwalifikacje akademickie daje doktorat ?? jego uzyskanie zajmuje trzy lub cztery lata.

Do wyboru jest 7 pa??stwowych uniwersytet??w i 14 instytut??w technologii. Najwi?cej uczelni jest w samym Dublinie lub w jego pobli??u. Najbardziej presti??owe uniwersytety to najstarszy Trinity College Dublin i najwi?kszy University College Dublin.

Inne do??? znane irlandzkie uczelnie to University Limerick, Dublin City University, University College Cork i University College Galway.

Je??li nie chcesz czy nie mo??esz uczy? si? na studiach uniwersyteckich, mo??esz zacz?? studiowa? w kt??rym?? z niepa??stwowych college????w.

hastagi na stronie:

#studia w dublinie po polsku 2011 #studia w dublinie po polsku

Tags , , ,

Related posts

One Comment;

  1. Ilona said:

    Witam,

    Chciałabym studiować zagranicą. Jest trochę stronek o uczelniach zagranicznych, ale niewiele jest po polsku, a wiecie jak to jest z rodzicami, wolałabym im pokazać coś po naszemu. Interesuje mnie, żeby studiować po angielsku i za darmo.
    Na http://www.eduabroad.pl/strona.php?m=studiowanie&p=irlandia&co=koszty_studiowania jest napisane że w Irlandii studiuje się za darmo, czytałam też o tym na uczelniach z Irlandii, czy ktoś tam studiuje na pierwszym stopniu studiów i faktycznie jest za darmo?

Comments are closed.

Top