jak tanio sp?dzi? weekend za granic?

City break ?? urlop dla oszcz?dnych

Wystarczy kilkaset z??otych, aby sp?dzi? weekend za granic?. W??a??nie rozpoczyna si? sezon na city break, czyli kilkudniowe, rekreacyjne wypady do europejskich stolic. To coraz bardziej popularny spos??b podr????owania dla os??b, kt??re ceni? sobie czas i pieni?dze.

Co drugi Polak nie wyje??d??a na wakacje, poniewa?? nie ma pieni?dzy na drogie wczasy, a co trzeci bo nie ma czasu, jak wynika z bada?? CBOS. Alternatywnym sposobem podr????owania staje si? city break. Dzi?ki tanim liniom lotniczym, latanie po Europie sta??o si? przyjemno??ci? na ka??d? kiesze??. Bilet w obie strony mo??na zarezerwowa? od oko??o 150 z??otych. Do tego nale??y doliczy? nocleg w hostelu lub hotelu i cena kr??tkiego wypadu za granic? zamyka si? w 500 z??.


– Najcz???ciej na tzw. city break Polacy wybieraj? si? poza sezonem wakacyjnym i narciarskim, czyli w terminach od lutego do maja, a tak??e w pa??dzierniku i listopadzie ?? m??wi Anna Galewska z internetowego biura podr????y Tripsta.pl. ?? Tanie linie lotnicze oferuj? w tych okresach najwi?cej i najkorzystniejsze cenowo po???czenia lotnicze do europejskich stolic, a koszty noclegu s? ta??sze ni?? latem ?? dodaje.

City break cieszy si? coraz wi?ksz? popularno??ci? przede wszystkim z uwagi na oszcz?dno??? pieni?dzy i czasu. – Najta??sze bilety mo??na kupi? dokonuj?c rezerwacji na oko??o 30 ?? 45 dni przed wylotem ?? m??wi Anna Galewska z Tripsta.pl. Mo??na te?? korzysta? z promocyjnych po???cze?? oferowanych przez tanie linie lotnicze. W tym przypadku dodatkowej oszcz?dno??ci przyniesie spakowanie si? tylko w baga?? podr?czny o wadze do 10 kg. Jest to wygodne i tanie rozwi?zanie. Nie trzeba dop??aca? za du??y baga??, kt??ry w tanich liniach nie jest wliczony w cen? biletu.
Lec?c na city break nie traci si? te?? czasu na d??ug? podr???? ?? z regu??y lot w jedn? stron? trwa od godziny do dw??ch. A wylatuj?c na weekend nie trzeba bra? dodatkowych dni wolnych w pracy czy na uczelni.

Do najcz???ciej wybieranych na kilkudniowy wypoczynek miast nale??? Barcelona, Mediolan, Londyn i Pary??. O popularno??ci miejsc decyduje przede wszystkim bogata oferta kulturalna i rozrywkowa, a tak??e cena po???cze?? lotniczych i zakwaterowania. Przyk??adowo, marcowy weekend najtaniej, bo za 357 z??, mo??na sp?dzi? w Londynie. Kilkudniowy wypad do Mediolanu to koszt oko??o 423 z??, a do Barcelony 447 z??.

hastagi na stronie:

#weekend za granicą #tani weekend za granicą #weekend za granicą oferty #gdzie na weekend za granicę #tanie weekendy za granicą #gdzie na weekend za granice #gdzie najtaniej na wakacje za granice #tani weekend za granica #weekend za granica

Related posts

Top